Ginekologija

U životu savremene žene, ginekološki pregled predstavlja važan deo brige o sopstvenom zdravlju. Prevencija malignih bolesti reproduktivnih organa, seksualno prenosivih infekcija, planiranje porodice, razlozi su za redovne, preventivne ginekološke preglede. Velika učestalost raka grlića materice u mlađoj životnoj dobi, pre svega kod seksualno aktivnih žena, nameće potrebu da se preventivni ginekološki pregledi obavljaju redovno, jednom godišnje, počev od mladosti odnosno sa početkom polnog života. U ordinaciji GINEA obavljamo preventivne ginekološke preglede, kao i preglede u slučaju različitih ginekoloških problema.

Klasičan ginekološki pregled obuhvata kompletan pregled spoljnih genitalija, vagine i grlića materice pod spekulima kao i bimanuelni pregled. Uzimanje briseva radi se u sklopu ginekološkog pregleda.


 • papanikolau bris (rano otkrivanje raka grlića materice)
 • stepen vaginalne čistoće
 • bakteriološki pregled brisa vagine i grlića materice
 • bris na hlamidiju, mikoplazmu, ureaplazmu, humani papiloma virus

Kolposkopija je pregled radi otkrivanja promena na grliću materice pomoću specijalnog mikroskopa. Najčešće se radi kao dopuna klasičnom ginekološkom pregledu.

Ultrazvučni pregled u ginekologiji namenjen je otkrivanju promena na materici (miom, polip) i jajnicima (ciste). Koristi se, u zavisnosti od uzrasta, konstitucije pacijentkinje i problematike:


 • transvaginalni
 • abdominalni ultrazvučni pregled

Biopsija grlića materice je metoda uzimanja uzorka tkiva za patohistološku analizu, u slučaju postojanja promena uočenih kolposkopijom ili patološkog nalaza Papanikolau brisa.

Trudnoća

Trudnoću prate brojne psihofizičke promene u organizmu žene. Rađanje zdravog potomstva krajnji je cilj svake trudnoće bez obzira na moguće probleme i komplikacije. Pošto savremeni trendovi diktiraju planiranje, praćenje i pravilno vođenje trudnoće, svojim pacijentkinjama omogućavamo sve potrebne preglede od momenta planiranja trudnoće do porođaja. Osim toga pružamo i neophodnu podršku nakon izlaska iz porodilišta, u negovanju bebe i dojenju.

U oblasti akušerstva pružamo sledeće usluge:

 • Utvrđivanje trudnoće (test iz krvi, ultrazvučni pregled)
 • Praćenje trudnoće (redovne kontrole, praćenje rasta i razvoja bebe, laboratorijske analize, merenje prirasta telesne težine, krvnog pritiska)
 • Ultrazvučni pregled trudnica (transvaginalni i transabdominalni ultrazvični pregled, 3D/4D ultrazvuk, omogućavaju detaljan pregled i praćenje rasta i razvoja bebe i utvrđivanje postojanja anomalija i problema tokom trudnoće)
 • Skrining hromozomopatija (detaljan ultrazvučni pregled bebe u kombinaciji sa merenjem hormona u krvi majke)
 • Neinvazivni prenatalni skrining hromozomopatija – analiza DNK bebe iz krvi majke radi pronalaženja hromozomskih abnormalnosti (radi se već od 9. nedelje trudnoće i može utvrditi pol bebe)
 • Dopler krvnih sudova bebe praćenje protoka krvi kroz krvne sudove bebe i procena stanja bebe, naročito važna u trudnoćama koje su komplikovane povišenim krvnim pritiskom, šećernom bolesti i sl.)
 • CTG (procena stanja bebe u poslednjim nedeljama trudnoće, praćenjem otkucaja bebinog srca i kontrakcija materice)
 • Patronažna poseta (po izlasku iz porodilišta, u vašem domu, patronažna sestra pružiće pomoć u dojenju i negovanju bebe).

Sterilitet

Sterilitet ili neplodnost podrazumeva nemogućnost začeća ili iznošenja trudnoće do termina. Ukoliko ovaj problem postoji u periodu od godinu ili više dana redovnih seksualnih odnosa bez primene neke od metoda kontracepcije, obavezno se obratite lekaru.

Smatra se da oko 15% parova u svetu ima problem otežanog začeća. Uzroke možemo tražiti podjednako kod oba partnera. Otkrivanje uzroka i savremene metode lečenja, omogućavaju da veliki procenat parova sa ovakvim problemima, ipak ostvari potomstvo.

U slučaju postojanja problema sa začećem preduzimaju se sledeće procedure:

 • Ginekološki pregled
 • Ultrazvučni pregled ginekoloških organa
 • Uzimanje briseva (testovi na infekcije)
 • Utvrđivanje hormonskog statusa
 • Folikulometrija (merenje i praćenje rasta folikula i utvrđivanje ovulacije)
 • Ispitivanje prolaznosti jajovoda uz pomoć ultrazvuka (Hy- Co- Sy Ex Em Gel-om)
 • Stimulacija ovulacije
 • IUI (intrauterina inseminacija)


Sve navedene dijagnostičke i terapijske procedure mogu se obaviti u našoj ordinaciji. U slučaju potrebe pripremamo i upućujemo pacijentkinje na operativne zahvate u okviru ispitivanja steriliteta (histeroskopija i laparoskopija). Osim toga radimo i sve neophodne pripreme za procedure vantelesne oplodnje.

Kontracepcija

Kontracepcija podrazumeva primenu različitih metoda i sredstava u cilju sprečavanja začeća.

U našoj ordinaciji možete dobiti savet, potrebne preglede pre primene neke od sledećih kontraceptivnih metoda, kao i praćenje i kontrolu zdravlja i efikasnosti primenjene kontracepcije:


 • Lokalna kontracepcija
 • Hormonska kontracepcija (redovna, kombinovana kontracepcija i urgentna kontracepcija)
 • Umetanje i uklanjanje intrauterinih uložaka (spirala)

Adolescentna ginekologija

Ginekološki problemi koji se pojavljuju u adolescentnom uzrastu, specifični su i zahtevaju poseban pristup u dijagnostici i lečenju.

Najčešći problemi zbog kojih postoji potreba za konsultacijom ginekologa i eventualnim ginekološkim pregledom u ovom uzrastu su:


 • Poremećaji polnog sazrevanja
 • Otkrivanje urođenih anomalija genitalnih organa
 • Dijagnostika i terapija neurednih menstrualnih krvarenja
 • Bolne menstruacije
 • Pojačana maljavost, akne, masna koža
 • Savetovanje o prevenciji, dijagnoza i terapija polno prenosivih bolesti
 • Kontracepcija

Intervencije radio talasima

Radiotalasna hirugija je sofisticirana tehnika za uklanjanje promena na koži i sluzokoži. Radio-talasi imaju visoku frekvenciju od 3,8 Mhz koja minimalno traumatizuje tkivo.To omogućava lakše i brže zarastanje rana.

U našoj ordinaciji radio-talasi se primenjuju za lečenje:


 • Virusnih bradavica (kondiloma)
 • Polipa na grliću materice
 • Ranica na grliću materice


Intervencije se obavljaju brzo i bezbolno u lokalnoj anesteziji.

posvećeni ženskom zdravlju

+381 24 553 766, +381 60 553 7660