SR HU

TRUDNOĆA

Trudnoću prate brojne psihofizičke promene u organizmu žene. Rađanje zdravog potomstva krajnji je cilj svake trudnoće bez obzira na moguće probleme i komplikacije. Pošto savremeni trendovi diktiraju planiranje, praćenje i pravilno vođenje trudnoće, svojim pacijentkinjama omogućavamo sve potrebne preglede od momenta planiranja trudnoće do porođaja. Osim toga pružamo i neophodnu podršku nakon izlaska iz porodilišta, u negovanju bebe i dojenju.

U oblasti akušerstva pružamo sledeće usluge:

  • Utvrđivanje trudnoće (test iz krvi, ultrazvučni pregled)
  • Praćenje trudnoće (redovne kontrole, praćenje rasta i razvoja bebe, laboratorijske analize, merenje prirasta telesne težine, krvnog pritiska)
  • Ultrazvučni pregled trudnica (transvaginalni i transabdominalni ultrazvični pregled, 3D/4D ultrazvuk, omogućavaju detaljan pregled i praćenje rasta i razvoja bebe i utvrđivanje postojanja anomalija i problema tokom trudnoće)
  • Skrining hromozomopatija (detaljan ultrazvučni pregled bebe u kombinaciji sa merenjem hormona u krvi majke)
  • U saradnji sa ordinacijom prof. dr Fedore Popić Paljić iz Novog Sada, omogućavamo našim pacijentkinjama genetsko savetovanje i invazivnu dijagnostiku hromozomskih grešaka (biopsija čupica horiona, amniocenteza, kordocenteza)
  • Neinvazivni prenatalni skrining hromozomopatija (Prena test) – analiza DNK bebe iz krvi majke radi pronalaženja hromozomskih abnormalnosti (radi se već od 9. nedelje trudnoće i može utvrditi pol bebe)
  • Dopler krvnih sudova bebe praćenje protoka krvi kroz krvne sudove bebe i procena stanja bebe, naročito važna u trudnoćama koje su komplikovane povišenim krvnim pritiskom, šećernom bolesti i sl.)
  • CTG (procena stanja bebe u poslednjim nedeljama trudnoće, praćenjem otkucaja bebinog srca i kontrakcija materice)
  • Patronažna poseta (po izlasku iz porodilišta, u vašem domu, patronažna sestra pružiće pomoć u dojenju i negovanju bebe).

UTISCI PACIJENATA

Ginea_logo_footer POSVEĆENI ŽENSKOM ZDRAVLJU

Marije Vojnić Tošinice 20, Subotica / Tel. +381.24.553.766 / Mob: +381.60.553.766.0 / ordinacija@ginea.rs